Nástupné max...1,8,-€

Sadzba na telefonickú,internetovú,App objednávku max...1.km / 0,65,-€
Sadzba z ulice, mimo mesto,viacmiestna( viac ako štyria pasažieri ) max...1.km-1,1,-€
Čakanie max...1.min/0,27,-€
Minimálne jazdné max....3,9,-€
Minimálne jazdné viacmiestna preprava(viac ako 4 pasažieri)....10,-€

Štartovanie cez štartovacie káble....20,-€
Cena je konečná, vrátane príjazdu k zákazníkovi,a štartovania vozidla zákazníka. 

Príplatky.

Príplatok za prevoz zvieraťa ........... 1,-€
Príplatok za objednané kombi........ 1,-€
Žiadne iné príplatky neúčtujeme!


Cenník ABC taxi 16100

Minimálne jazdné .

v cene Minimálneho jazdného 3,90,-€ v sadzbe na telefonickú, internetovú, App objednávku je predplatené 3,23 km neprerušovanej plynulej jazdy.
v cene Minimálneho jazdného 3,90,-€ v sadzbe z ulice, a mimo mesto je predplatené 1,91 km neprerušovanej, plynulej jazdy.

v cene Minimálneho jazdného 10,-€ v sadzbe viacmiestnej prepravy viac ako 4 pasažierov je predplatené 7,45 km neprerušovanej, plynulej jazdy.