1. 1.Zásady používania taxametra a dodržiavania cien.
  2. Zmluvný partner spoločnosti ABC ( ďalej len "zmluvný partner") taxi je povinný vždy zapínať taxameter až pred zákazníkom, okrem situácií opísaných v ods.5 v bode 4 a v ods.6 v bode 1 2

   3.      Zmluvný partner je povinný dodržiavať cenník a zmluvné ceny schválené spoločnosťou ABC              taxi, s.r.o.Počas Vianočných sviatkov a to v dňoch: 24.12.2018 od 5:00 až do 26.12.2018                  do 24:00 sa neposkytuje zľava na telefonické objednávky, a jazdí sa v sadzbe Maximálna                  sadzba mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-max.1,1€/1km  

            Silvester a Nový rok, 31.12.2018 od 17:00 až 1.1.2018 do 24:00 sa tiež jazdí v sadzbe                       Maximálna sadzba mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-                   max.1,1€/1km.

    4.    Za znečistenie vozidla jedlom, nápojmi alebo zvratkami, bude účtovaný poplatok 100 EUR,               ktorý je zákazník povinný zaplatiť na mieste.

     5.   Zásady jazdy na telefonickú,internetovú objednávku.

           1.Zmluvný partner je povinný bezodkladne po prebratí objednávky od dispečingu, alebo cez                 zákaznícku aplikáciu ísť na zadanú adresu, zbytočne sa nezdržiavať a pokiaľ je to možné,                 vždy čo najbližšie k vchodu, alebo zadanému miestu. Pokiaľ sa počas jazdy vyskytnú                         nepredvídateľné prekážky (pre ktoré by zmluvný partner nemohol prísť na objednávku do                   cca.10 minút) je povinný toto oznámiť dispečingu, ktorý následne toto oznámi zákazníkovi,               a po dohode s ním sa snaží vyriešiť situáciu k spokojnosti zákazníka.

           2.Zmluvný partner je povinný viezť zákazníka na telefonickú, alebo internetovú objednávku                   na sadzbe max.0,65€/1km. (Minimálne jazdné 3,9€ zahŕňa 1,8€ nástupné, a cca 3,2km                     neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.)

           3.Zmluvný partner je povinný viezť zákazníka najkratšou možnou trasou, výnimkou je                            dohoda so zákazníkom. Údaje z navigačných systémov nie sú smerodajné a jazda s                          navigačným systémom je povolená iba so súhlasom zákazníka.

           4.Zmluvný partner, ktorý prevzal časovanú objednávku 15 minút vopred, je povinný sa na                     túto dostaviť včas. Pokiaľ v určený čas zákazník nie je na adrese, oznámi toto zmluvný                     partner dispečingu a dispečing zákazníkovi zatelefonuje, resp. ho pošle ku autu. Vtedy                     môže zmluvný partner zapnúť taxameter aj pred príchodom zákazníka.

     6.    Zásady jazdy zo stanoviska a na zastavenie zákazníkom mimo stanoviska.

             1.Zmluvný partner ktorému nastúpi zákazník na stanovisku, alebo zastaví vozidlo mimo                       stanoviska, je povinný zapnúť taxameter pred zákazníkom a viezť ho na Maximálnej                           sadzbe mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-                                     max.1,1€/1km. Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa nástupné 1,8€, a cca 1,9km                                         neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.)

     7.     1.Zásady jazdy do okrajových častí Bratislavy a mimo mesto. Zmluvný partner, ktorý                            vezie zákazníka na telefonickú, alebo internetovú objednávku do okrajových častí                              Bratislavy, alebo mimo mesto tohto vezie na sadzbe max.0,65€/1km, a prepína na                              maximálnu sadzbu mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-                  max.1,1€/1km.na týchto určených miestach :

              a.) Do Devínskej Novej Vsi: pri prvom kruhovom objazde pri nákupnom centre Bory Mall,.

              b.) Do obce Devín: pri nadjazde na Dlhé diely.

              c.) Do Jaroviec, Rusoviec a Čunova: pri tzv.Umelom kopci.

              d.) Do obce Vajnory, Čierna Voda: pri obchodnom dome NAY na Tuhovskej ul.

              e.) Do Záhorskej Bystrice ,Stupavy a ďalej: pri Krematóriu.

              f.) Na Rybničnú ul., do Svätého Jura, Pezinka a ďalej: pri ČS Slovnaft v Rači.

              g.) Na Rendez, Dopravnú ul.: na žel. priechode v Rači.

              h.) Na TV vežu Kamzík, hotel West a k bobovej dráhe: na konečnej zastávke trolejbusov pri                   restauracií Slamená búda.

              i.) Diaľničný prechod Jarovce z MD : na konci mosta Lafranconi

              j.) Most pri BA : Žel. priecestie Biskupice alebo koniec Ráztočnej

              k.) Rovinka a Dunajská Lužná a ďalej : pri ul. Pri Hrádzi

              l.) Ivanka pri Dunaji a ďalej : NAY na Tuhovskej ul.

             m.) Júr pri Bratislave : pumpa SLOVNAFT - Rača

              n.) dialničný obchvat smer na Trnavu - IKEA

            2.Zmluvný partner ktorý vezie zákazníka do okrajovej časti Bratislavy, alebo mimo mesto zo                stanovišťa ,alebo ho zákazník zastavil mimo stanovišťa tak vezie tohto na                                          Maximálnu sadzbu mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-                  max.1,1€/1km.. po celú dobu jazdy, s tým, že zapína taxameter pred zákazníkom.                              Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa nástupné 1,8€, a cca 1,9km neprerušovanej jazdy, bez                        státia na semaforoch, križovatkách a pod.)  

            3.V prípade jazdy do zahraničia platia body 1. a 2. 5. Zásady jazdy z okrajových častí                            Bratislavy a mimo mesta. (v prípade, že zákazník ide naspäť do Bratislavy) 1. Zmluvný                      partner, ktorý ide pre zákazníka na telefonickú, aleo internetovú objednávku do okrajovej                  časti Bratislavy ,alebo mimo mesta, prichádza na zadanú adresu s vypnutým taxametrom.                Po nasadnutí zákazníka zapína zmluvný partner Maximálnu sadzbu mimo mesto, nástup z                ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km. , a vezie zákazníka do                          Bratislavy , prepína do sadzby max.0,65€/1km na týchto určených miestach.

            a.) Z Devínskej Novej Vsi do Bratislavy: pri poslednom kruhovom objazde pri nákupnom                          centre Bory Mall, alebo, keď ide do Dúbravky prepína pri Mestskej polícii pred konečnou                    električiek .

            b.) Z obce Devín: pri nadjazde na Dlhé diely.

            c.) Z Jaroviec, Rusoviec a Čunova: pri tzv. Umelom kopci.

            d.) Z obce Vajnory, Čierna Voda: pri obchodnom dome NAY na Tuhovskej ulici - zjazd z                          nadjazdu.

            e.) Zo Záhorskej Bystrice, Stupavy: pri Krematóriu.

            f.) Z Rybničnej ul., Svätého Jura, Pezinka: pri ČS Slovnaft v Rači.

            g.) Z Rendezu, Dopravnej ul.: na žel. priechode v Rači.

            h.) Z TV veže Kamzík, hotela West a od bobovej dráhy: na konečnej zastávke trolejbusov.ako                   je reštaurácia Slamená búda

             i.) Z diaľničného prechodu Jarovce do MD : na začiatku mosta Lafranconi

             j.) Z Mostu pri BA : žel. priecestie Biskupice alebo na začiatku Ráztočnej

             k.) Z Rovinky a Dunajskej Lužnej : pri ul. Pri Hrádzi

             l.) Z Ivanky pri Dunaji : pri ovocných sadoch

            4.Zmluvný partner, ktorý vezie zákazníka z okrajovej časti, alebo mimo mesta do Bratislavy                  s tým, že ho zákazník zastavil, vezie tohto na Maximálnu sadzbu mimo mesto, nástup z                    ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km. a taxameter neprepína.                        Zmluvný partner taxameter zapína až pred zákazníkom. Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa                    nástupné 1,8€, a cca 1,9km neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách                a pod.)

            5.Zásady jazdy z okrajových častí Bratislavy a mimo mesta. (v prípade, že zákazník                              pokračuje do ďalšej obce mimo Bratislavy. 1. Zmluvný partner, ktorý ide na telefonickú                      objednávku pre zákazníka do okrajovej časti Bratislavy, alebo mimo mesta pre zákazníka,                  ktorý pokračuje ďalej mimo mesto a nevracia sa naspäť do Bratislavy ,zapína taxameter                    na Maximálnej sadzbe mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5                                  cestujúcich- max.1,1€/1km a to z miesta, z ktorého ide pre zákazníka. Zmluvný partner                    prichádza pre zákazníka so zapnutým taxametrom a ďalej ho vezie na sadzbe číslo 1.                        Toto je výnimočný prípad, kedy môže prísť zmluvný partner pre zákazníka so zapnutým                    taxametrom.

            6.Zmluvný partner, ktorého zastaví zákazník mimo mesta, alebo v okrajovej časti Bratislavy                  a pokračuje ďalej mimo mesta, tohto vezie na Maximálnej sadzbe mimo mesto, nástup z                  ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich- max.1,1€/1km s tým, že zapína taxameter                  až pred zákazníkom. Minimálne jazdné 3,90€ zahŕňa nástupné 1,8€, a cca 1,9km                                neprerušovanej jazdy, bez státia na semaforoch, križovatkách a pod.)

            7.Drink taxi. Ak si zákazník objedná vozidlo s dvoma zmluvnými partnermi za účelom                          odvozu svojho auta (drink taxi), zmluvný partner zapína taxameter pred zákazníkom a                      vezie zákazníka na sadzbe max.0,65€, pričom výsledná suma sa násobí tromi. Minimálne                  jazdné pre drink taxi je 20€ ( Minimalne jazdné 20€ zahŕňa 5,4€ nástupné, a                                        cca7,5km neprerušovanej jazdy bez státia na semaforoch,križovatkách a pod,)

             8.Viacmiestne motorové vozidlo. Ak si zákazník objedná viacmiestne motorové vozidlo ( 5 a                viac sedadiel ), zmluvný partner zapína taxameter pred zákazníkom a vezie zákazníka na                  Maximálnej sadzbe mimo mesto, nástup z ulice,a viacmiestne vozidlo nad 5 cestujúcich-                  max.1,1€/1km. Minimálne jazdné 10€.( v minimálnom jazdnom je zahruté nástupné 1,8,                    plus cca 7,4 km neprerušovanej jazdy bez státia na semaforoch,križovatkách a pod,)

     8.      Doklady.

            1. Zmluvný partner je povinný mať pri sebe vždy platné doklady, potrebné k vedeniu                              motorového vozidla a pre výkon taxi služby. 11. Predpisy. Zmluvný partner ABC taxi, s.r.o.                je povinný riadiť sa a dodržiavať predpisy cestného zákona a pravidlá cestnej premávky.                    Zmluvný partner je povinný dodržiavať predpísaný čas na odpočinok.  

  Tento prepravný poriadok je platný od 1.6.2019