Vážení návštevníci, kolegovia, kolegyne. V tomto blogu sa budeme zaoberať problematikou taxislužby na Slovensku, a zahraničí ,porovnávaním legislatívy u nás, a v zahraničí, a dopadoch liberalizácie zákona o taxislužbe na Slovensku. Na úvod si pozrite jeden dokument o taxíkoch v New Yorku

.https://www.youtube.com/watch?v=A9-fUdudtV0&t=96s

Priznám sa , keď som ho prvý krát dopozeral, mal som také malé Dejavou, pretože to, čo sa dialo v New Yorku pred 90timi rokmi, sa dnes deje v Bratislave, a dovolím si tvrdiť na celom Slovensku